کنترل کیفیت

 
بر اساس اهداف و ماموریت در نظر گرفته شده برای شرکت آذر فرتاک سورین، بخش کنترل کیفیت، یکی از مهمترین واحدهای شرکت ما می باشد. بر این اساس، تولید محصولات، با کیفیتی قابل رقابت با نمونه های صاحب نام صنعت نفت و گاز یکی از اهداف بنیادین شرکت بوده و در این راستا همواره تلاش نموده ایم که برای تولید هر محصول، الزامات کیفی آن محصول را به طور کامل منطبق بر استانداردهای اختصاصی آن محصول در API رعایت نماییم. به عبارت دیگر، مبنای تولیدات و محصولات شرکت آذر فرتاک همواره استانداردهای ارائه شده برای آن محصول در API می باشد و این امر چه در بخش طراحی و مهندسی و چه در بخش کنترل کیفی همواره مصداق دارد.
ما کنترل کیفیت را در ۳ بخش کلی دنبال می کنیم :

هرکدام ازین بخشها بسته به استانداردهای اختصاصی محصول، دارای الزامات مختلفی می باشند. برای مثال در بخش مواد اولیه ممکن است الزاماتی همچون تست های التراسونیک حجمی، تست خواص مواد، تست آنالیز شیمیایی مواد یا تست مقاومت به ضربه و چندین تست دیگر اعمال گردد.در بخش کنترل حین تولید نیز علاوه بر اعمال انواع روشهای کنترل ابعادی، الزاماتی مانند تست های التراسونیک جوش، تست های PT و MT، تست مقاومت به فشار هیدرواستاتیک نیز بسته به استاندارد حاکم بر محصول مورد توجه قرار می گیرد.

طرح کنترل کیفی هر محصول، همواره در اولین مرحله پس از تایید سفارش در قالب برنامه بازرسی (ITP) ، برنامه کنترل کیفیت فرایند تولید (MPQP)، برنامه ارزیابی روش تولید (MPQ) و در نهایت کلیه فرمها و دستورالعملهای بازرسی (MQCR) به تایید کارفرما و یا نماینده قانونی ایشان میرسد و در این بین نیز چنانچه نیاز به انجام اصلاحاتی در اسناد کنترل کیفی باشد این کار در طی جلسه ای با نماینده تام الاختیار کارفرما بررسی می گیرد. گفتنی است که در مسیر انجام پروژه، تنها دستورالعملها و فرمها و گزارشهایی که در جلسه مذکور مورد تایید طرفین قرارگرفته است ملاک اجرا و اعمال خواهد بود.
به طور کلی مسیر کنترل کیفی در شرکت آذر فرتاک کاملا روشن، مهندسی شده و مبتنی بر سختگیرانه ترین استانداردهای بین المللی می باشد. البته لازم به یادآوری است که اصولا در استانداردهای API بر مبنای شرایط کاری و حساسیت های عملکردی، سطوح مختلفی برای بازرسی قطعات و تجهیزات در نظر گرفته می شود که به فرم PSL1 تا PSL4 نمایش داده می شوند و در هر سطح نسبت به سطح پایینتر میزان متناسبی از سختگیری بر بازرسی های کنترل کیفی افزوده می شود.
error: تمامی حقوق متعلق به این شرکت میباشد